अनुसन्धान र प्रकाशन

Strategic Plan

मंगलवार, बैशाख ३, २०७०

Strategic PlanJanuary 2013 - December 2017

Download File

 

 


 

प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सहयोगी पुस्तिका

शुक्रबार, श्रावण १९, २०६९

संकल्प शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रको लागि स्थापित महिला संस्थाहरुको संजाल हो । यसको मुख्य उद्देश्य महिलाको सरकारी, राजनीतिक तथा गैरसरकारी सवै तहमा पूर्ण सहभागीता र द्वन्द्वपिडित महिलालाई न्यायको पहुँच र आवश्यक सहयोग पु¥याउनुहो । यो लक्ष्य पूर्तिका लागि संकल्पले नेपाल सरकारको कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुको साथै साझेदारीको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्तावना नं १३२५ र १८२० मा आधारित राष्ट्रिय कार्ययोजना गाँउ स्तरसम्म कार्यान्वयन गर्न यो प्रशिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिका तयार

Download File

 


 

Brochure

शुक्रबार, असार २२, २०६९

Download File