संकल्प

“संकल्प– शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि महिला सञ्जाल” विविध समुदाय÷मुद्दामा कार्यरत महिला संस्थाहरुको सञ्जाल, “शान्ति, शक्ति, लोकतन्त्र र संविधान सभाका लागि महिला संजाल (वाप्ड्का)” को नयाँ नाम हो । संकल्प कुनै जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय र शारीरिक असाम्यर्थताको आधारमा विना राज्यको हरेक अंङ्गमा महिलाहरुको समान अवसर पाउने पर्ने कुरामा समर्पित छ । शान्ति, न्यायसंगत, समतामूलक र लोकतान्त्रिक नेपाल जहाँ विविधतापूर्ण समूहको हरेक क्षेत्रमा समान सहभागिताको लक्ष्य संकल्पको रहेको छ । शान्ति, विकास, सहभागिता तथा न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा महिलाको भूमिका र क्षमता अभिबृद्धि गर्नु यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

विकासका प्रतिफलहरू उपभोग गर्न, विकासमा सहभागिता जुटाउन, स्वतन्त्रताको पूर्ण उपयोग गर्नुका साथै दिगो शान्ति नै विकासको पूर्वशर्तको रुपमा रहेको हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई सबैमाझ आत्मसात् गर्न आवश्यक भएकोले,समानतामा आधारित न्याय नै देशको दिगो शान्तिको भरपर्दो आधार हो भन्ने महशुस गरी यसको स्थापनाको लागि शान्ति र महिलाको हकहितका कार्यमा संलग्न सवै विविधतामा रहेका महिलाहरूका संस्थाहरूलाई समन्वय गरी त्यसलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न वाप्ड्का २४ जुन २०११ संकल्प– शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला संजाल नामक संस्थामा दर्ता भएको हो ।समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अपनाएर यस सञ्जालमा विभिन्न क्षेत्र तथा सवालमा कार्यरत एघारओटा महिला संघसंस्थाहरु म्हिलाका साझा सवाललाई सम्बोधन गर्न एकै थलो “संकल्प”मा भेला भएका छन् ।

उद्देश्यः प्रचलित कानूनको दायरामा रही नेपाल सरकार र अन्तरगतका निकायहरुबाट लागू गरिएका मार्गदर्शन र परिपत्रहरु समेतलाई पालना गर्ने गर्दै शान्ति, विकास, सहभागिता तथा न्याय प्राप्त गर्ने कार्यमा महिलाको भूमिका र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ । यसका अतिरिक्त यस संस्थाको अन्य उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन् :

(१)    विविधतामा रहेका महिला (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, विस्थापित, द्वन्द्व प्रभावित, यौन अल्पसंख्यक, एकल, अपाङ्गता भएका महिला, ब्राह्मण, क्षेत्री तथा अन्य कारण वा भौगालिक दृष्टिकोणले सिमान्तकृत एवं पछाडी पारिएका) हरूका समान तथा समानुपातिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र राज्यको हरेक तह तथा तप्कामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन कार्य गर्ने÷गराउने  ।

(२)    राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा पछाडि पारिएका महिलाहरूका क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व विकासका लागि विभिन्न संयन्त्र निर्माण गरी कार्य गर्ने÷गराउने ।

(३)    विविधतामा रहेका महिलाहरूका विविध सवालहरूमा वकालत तथा पैरवी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विभिन्न महिला संजालहरूसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने